Pół¶pioch bez stopek Waldek różowy z sarenk± aktualnie dostępne jest w następuj±cych kolorach i rozmiarach