Pół¶pioch dla niemowl±t Marcelek różowy aktualnie dostępne jest w następuj±cych kolorach i rozmiarach